Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

FUEN Narodni Katedrali'nin İtalya'daki Sloven Topluluğu'na İadesinden Memnuniyet Duydu.

Narodni Katedrali'nin Sloven Topluluğu'na iadesi 13.Temmuz tarihinde, İtalya ve Sloven Başkanları olan Sergio Mattarella ve Borut Pahor'un hazır bulunacağı sembolik bir seremoni eşliğinde gerçekleştiriliyor. Yapıtın kutlamalar eşliğindeki iade tarihi, faşistler ve nasyonalistlerce yapılan kundaklamanın 100.Yıldönümüne denk gelmekte.

Yapıt, Sloven lider organizasyonları, Sloven Kültür ve Ekonomi birliği (SKGZ) ve keza bir FUEN üye organizasyonu olan Sloven Organizasyonlar Konseyi (SSO) tarafından kurulmuş olan yeni Narodni Katedrali Vakfı'na devredilecktir. Binanın halen sahibi durumunda olan Trieste Üniversitesi Tercüman Okulu'nun binadan nihai şekilde taşınmasına kadar Sloven Azınlık Üniversitesi Narodni Katedrali'nin bodrum katındaki bir kaç mahallni kullanımını daha şimdiden istifadeye sunabilecektir. Ancak süreç daha bir kaç yıl uzayacak ve devir işlemi tüm tedbirlerin alınmasını takiben başarıyla tamamlanmış olacaktır.

Narodni Katedrali'nin Sloven Topluluğu'na geri iadesi vesilesiyle yapılacak olan ana seremoninin öncesinde Slovenya ve İtalyan Başkanları Bazoviskafojba Anıtı'ndaki Bazovicasowie Kahramanlarının heykeline bir çelenk koyacaklardır. FUEN Kuruluşu seremonide Başkan Yardımcısı Dr. Angelika Mlinar vasıtasıyla temsil edilecektir.

FUEN Başkanı ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Lorant Vincze açıklamasında ''Avrupa Ulusları Federal Birliği geriye iadenin bu sembolik hareketini selamlar ve hem İtalyan ve hem de Sloven Başkanlarının katılacağı bu seremoniyi, bu günün Avrupa ruhunu dolu dolu ve tümüyle yansıtan, her iki topluluk arasındaki uzlaşma ve yaklaşma doğrultusunda atılmış önemli bir adım olarak telakki eder. FUEN, İtalya Devleti'nin Sloven Azınlığa karşı gösterdiği bu jesti, azınlık için kalıcı ve güçlü bir desteğin takip edeceğini, bunun hem Slovenlerin ve hem de İtalyanların işine yarayacağı fikrinden hareketle ümid etmektedir'' ifadesini kullanmıştır.

Tasarımı Max Fabiani tarafından yapılan Narodni Katedrali 1902 ile 1904 yılları arasında inşa edilmiştir. 1904 yılındaki açılışından başlayarak 1920 yılında yanmasına kadar geçen süreçte Narodni Katedrali Triest/Trst. Slovenlerinin sosyal, politik, kültürel ve ekonomik yönden yeniden doğuşunun ifadesi olmuştur. Trieste/Trst.'den gelen bir çok Sloven ve Slav toplulukları katedrale girmiş olup, katedral bünyesinde aynı zamanda bir tiyatro, bir restoran, bir kahve ve bir otel barındırmaktadır. 13.Temmuz 1920 tarihinde bina İtalyan faşist ve nasyonalist gruplar tarafından, Trieste/Trstein'deki Sloven kurumlarına ve müteşebbislerine karşı yapılan bir pogrom hareketi çerçevesinde kundaklanmıştır. Bina bunun üzerine satılmak zorunda kalmıştır.

Narodni Katedrali'nin geriye iade edilmesine ilişkin talepler faşist rejimlerden kurtulmanın akabinde başlamıştır. Ancak bu uğraşılar ancak 2001 yılında, yani sloven Azınlığını koruma yasasının binanın geriye iadesini İtalya'nın bir yükümlülüğü haline getirmesini müteakıp başarılı olmuştur. Yasa yürürlüğe girmiş olmasına rağmen geriye iade süreci uzun soluklu ve komplike bir gelişme göstermiştir.

Basın bildirileri