Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

FUEN, Güney Danimarka/Schleswig-Holstein Eyaleti Azınlıklar Selahiyet-İletişim Ağı'nın Kurucu Üyesi.

Sankelmark Akademisi'nde ''Güney Danimarka/Schleswig-Holstein Azınlıklar- Selahiyet - İletişim Ağı'' için olmak üzere taşıyıcı bir dernek kuruldu. Bu kuruluşun amacı, ulusal yerli azınlık ve halk grupları ile dil ve kültürlerine gösterilen anlayışı teşvik etmek ve de öncelikle Avrupa'daki çoğunluk toplumu ile olan münasebetleriyle ilgili olarak azınlıklar ve halk grupları arasındaki bilgi ve tecrübe alış verişini desteklemektir.

Schleswig-Holstein Eyaleti Azınlıklar Sorumlusu Johannes Callsen iletişim ağının kuruluşunu ''azınlık birlikleriyle omuz omuza verdiğimiz destekle bu azınlıklara ilişkin siyasi yetkimizi, Avrupa'da en mükemmel uygulanmış örneklerden, proje, seminer ve biraraya gelme ve fikir alış-verişi gibi tedbirlerle daha da güçlendireceğiz'' sözleriyle selamlamıştır. Callsen 2019 yılı başında esasta planlanmış olan azınlıklar evinin içeriğine ilişkin düşüncelere, azınlık birliklerine ait bir iletişim ağı içersinde devam etmek ve bu çerçevede olmak üzere ulusal azınlıklar ve halk gruplarının kendi aralarında ve hatta Avrupa'daki çoğunluk toplumlarıyla yapılacak toplantılar ve teatiler için yapmayı teşvik etmişti. Bunun, özellikle barışçıl bir sınır çizilmesinin 100. kuruluş yıldönümüne rastlayan 2020 yılında gerçekleştirilmesiyle de önemli bir sinyal verilmiş olurdu.

İletişim ağı başkanı Uwe Jessen konuya ilave olarak ''İletişim ağı projeleri Schleswig-Holstein Eyaleti'nde veya Güney Danimarka bölgesinde gerçekleştirilmeli ve böylece bölgenin azınlık politikasındaki rolü de Avrupa düzeyinde güçlendirilmelidir'' ifadesini kullanmıştır.

İletişim ağının kurucu üyelerini Alman Kuzey Silezyalılar Birliği (BDN), Frizya Konseyi e.V. Kuzey Bölümü, Sydslesvigsk Forening e.V. (SSF), Alman Sinti ve Roma Schleswig-Holstein Eyalet Birliği e.V., Schleswig-Holstein Avrupa Akademisi, Azınlık Sorunları Avrupa Merkezi (ECMI) ve Avrupa Ulusları Federal Birliği (FUEN) teşkil etmektedir. Kuruluş sürecini modere eden Callsen sözlerine '' Bölgemiz azınlık organizasyonları büyük selahiyetleri sayesinde bu iletişim ağının destekleyicileri ve tetikçileri olmuş oldular. Onlar, sözkonusu bu iletişim ağıyla Avrupa'nın diğer azınlıklarına bölgemizdeki azınlık teşvikine dair olumlu örnekler verebilirler'' şeklinde devam etmiş ve eyaletin Azınlık- Selahiyet-İletişim Ağını mali yönden destekleyerek, azınlıklerin teşvik edilmesi anlamındaki projelere imkan sağlayacağını belirtmiştir.

Seçilen yönetim kurulu aşağıda adıgeçenlerden oluşmaktadır:

Başkan: Uwe Jessen (Alman Kuzey Silezyalılar Birliği)
Başkan Yardımcısı: Frank Nickelsen (Frizya Konseyi)
Veznedar. Eva Adel Penzes (FUEN)
Katip: Christian Pletzing (Avrupa Akademisi)
Üye : Anna Weiss (Schleswig-Holstein Eyalet Alman Sinti ve Roma Birliği, Jens A. Christiansen (SSF) und Prof. Dr. Vello Pettai (ECMI)

Azınlıklar Selahiyet İletişim Ağı Yönetimi, Schleswig- Holstein Sankelmark'taki Avrupa Akademisi'nde bulunmaktadır.

Fotoğraf: Kurucu Yönetim Kurulu soldan sağa:
Prof. Dr. Vello Pettai, Anna Weiss (Schleswig-Holstein Eyalet Alman Sinti ve Roma Birliği, Dr. Christian Pletzing (Sankelmark Avrupa Akademisi), Uwe Jessen (BDN), Frank Nickelsen (Frizya Konseyi), Eva Adel Penzes (FUEN), J.A.Christiansen (SSF), Azınlıklar Sorumlusu J.A.Johannes
Callsen
(Schleswig-Holstein Eyalet Başbakanlığı)

Basın bildirileri