Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

FUEN Başkanı 32. Estonya Ulusal Azınlıklar Forum'una hitap etti

FUEN Başkanı ve Avrupa Milletvekili Lorant Vincze, Estonya Ulusal Azınlıklar Gününün ve bir FUEN üye organizasyonu olan ''Estonya Ulusal Azınlıklar Birliği'nin 1988 yılında kuruluş gününün kutlandığı Pazar günü 32. Estonya Ulusal Azınlıklar Forumu'na hitaben konuştu ve şöyle dedi:

''Bu olay Estonya'daki çoğunluğa ve azınlıklara bu gün hep birlikte kutlama imkanını vermektedir. Zira Ulusal Azınlıklar Estonya Birliği daha ilk forumunda Estonya Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının yeniden tesis edilmesini özellikle desteklemiştir''. Adıgeçen, FUEN'in uzun süreden beri Estonya'daki azınlıklar örneğinden ilham aldığını hatırlatmıştır. FUEN hatta daha önceki bir organizasyona, yani bir Baltık-Almanya kökeninden gelen ve Estonya'daki azınlıklara kültürel otonomi hakkı veren yasanın çıkmasında anahtar rol oynayan estonyalı gazeteci Ewald Ammende'nin 1925 yılında kuruculuğunu birlikte deruhte ettiği Avrupa Ulusları Kongresine kadar geriye dönüş yapmıştır.

Lorant Vincze sözlerine devamla ''Ammende sürecinden bu yana bir çok şey daha iyi şekilde değişmiştir. Ulusal Azınlıklar Estonya Birliği ile birlikte 2004 yılında AB'ye girme hedefimizi bütün kalbimizle desteklemiştik. Ulusal azınlıkların korunmasına ilişkin çevre sözleşmesinin imzalanmasına ve onaylanmasına canı gönülden sevindik. Estonya'nın gelecekte, bölgesel ve azınlık dilleri Avrupa Şartnamesini de imzalayıp onaylayacağını ümid etmekteyiz'' ifadesini kullanmıştır.

Vincze, yerli Finno-Ural azınlıkların dillerinin geliştirilmesini ve korunmasını destekleyen Estonya'nın akraba halkları programını ve Estonya Ulusal Azınlık Topluluklarının kültür ve eğitim kurumlarını teşvik eden Compatrios adlı programı da övmüştür. Medya alanında güzel örnekler olarak dilsel azınlıklara yayın yapan Estonya Kamu Radyo İstasyonu ile serbestçe izlenebilen ve rusça yayın yapan televizyon kanalını özellikle tanımlamıştır.

FUEN Başkanı video ile verdiği mesajında; ''Avrupa Birliği üye devletleri birbirlerinden öğrenerek, azınlık haklarının korunmasını teminen müşterek bir standartı tespit ederlerse, bu tarz uygulamalar AB üye devletlerinin bundan nasıl kazanç sağlayacağını göstermektedir. Açıkça görülebildiği kadarıyla daha yapılacak çok iş vardır. Ulusal azınlıkların, dillerinin, kültürel kurumlarının, geleneklerinin ve eğitimlerinin korunması mütemadi bir teşvike, desteğe, anlayışa ve diyaloğa ihtiyaç göstermektedir. Bu nedenle, Estonya hükümeti ile Riikogu'nun Minority SafePack adlı halk girişimimizi destekleyeceğini ümid etmekteyiz. Bu amaca uygun olmak üzere bu yılın Ocak ayında Tallinn'i ziyaret ederek, Riikogu ve Hükümete MSPI adlı halk girişimni tanıtmanın benim için memnuniyet verici olduğunu ifade etmek isterim'' diyerek, 67. yıllık kongresini ve delegeler meclisi toplantılarını 2022 yılında Estonya'nın Başkenti olan Tallinn'de yapmak istediğini de sözlerine eklemiştir.

Basın bildirileri