Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

FUEN 2020 Çevrimiçi-Delegeler Toplantısını Gerçekleştirdi.

FUEN Başkanı Lorant Vincze Cumartesi günü gerçekleştirilen FUEN 2020 Delegeler Toplantısında şunları kaydetti: ''Korona Virüsü Pandemisi'nin planlarımızı mütamediyen engellemesi nedeniyle, son yaptığımız kongreden bugüne kadar geride kalan 1,5 yıl bizler için yükselen ve alçalan gerçek bir hız treni görünümü arzetmiştir. Ancak bu durum bize, organizasyonumuzun gücü ve esnekliği ile, ekibimizin profesyonelliğini ve yaratıcılığını ortaya koymuş ve anılan pandemiyi henüz yenememiş olmakla birlikte, fiziki anlamda gerçekleştiremediğimiz etkinliklerimizi kompense ederek, üye organizasyonlarımıza başka seçeneklerle yardım etmek suretiyle yanlarında olduğumuzu göstermiştir. İçersinde istikrarın her şekilde eksikliğini barındıran bu süreçte FUEN Kuruluşu, mukavemet gücümüz, gösterdiğimiz sebat ve yaratıcılıktaki seçenek sayesinde verimli ve alakadar kalmayı başarmıştır. Şimdi yapmakla zorunlu olduğumuz husus, yeniden keşfettiğimiz değerleri inşa ederek, topluluklarımızın selametini sağlamaktır''. KOVİD-19 Pandemisi nedeniyle toplantı çevrimiçi şeklinde düzenlenmiştir. Sayıları 200'ü aşan delegeler toplantıya çevrimiçi yoluyla bağlanmıştır.

Başkan hazırladığı raporda, FUEN'in Minority SafePack adlı girişimle birlikte Avrupa Birliği dahilindeki yerli azınlıkların sorunlarını ortaya koymak adına önemli bir kilometre taşı katettiğini tespit etmiş ve devamla: ''İşte biz sorunların AB-Kurumları, üye devletler ve de politik karar vericiler nezdinde gündemde kalmalarını sağlamış olduk. Bu süreç sayesinde FUEN Kuruluşu, AB çevresi dahilindeki yerli azınlıkların menfaatleri doğrultusundaki etkili bir savunucusu olmuştur'' diyerek, Avrupa Parlamentosu'nun bu yılın Aralık ayı içersinde genel bir müzakere düzenleyeceğini ve MSPI girişimi hakkında karar vereceğini duyurmuştur.

FUEN'in Başkan yardımcıları Cumartesi günkü delegeler toplantısında faaliyet raporlarını sunmuştur. Gösta Toft Minority SafePack adlı girişimle ilgili gelişmelerden bahsederek, başta eğitim alanı olmak üzere, Avrupa'daki azınlıkların daha fazla hak sahibi olmalarının gereksiniminden söz etmiştir. Vladimir Ham ise Alman Azınlıkları Çalışma Topluluğu'nun (AGDM)
''İki Ayrı Dünya'da'' adlı gezici sergisi ile üye organizasyonlara yaptığı ziyaretlerden dem vurarak, bir çok azınlığın sadece politik değil, bilakis var olma sorunlarına da maruz kaldığını dile getirmiştir. Angelika Mlinar, Slav Çalışma Topluluğu'nun (AGSM) faaliyetlerini ve bunların yarattığı zenginliği, FUEN içersindeki tüm Slav azınlıkların sunulduğu bir broşür formunda tanıtmıştır. Halit Habipoğlu Türk Çalışma Topluluğu (TAG) hakkında konuşarak, FUEN'in mevcut Pandemi nedeniyle olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kaldığını ve çalışma topluluğunun da bu sorunlara keza göğüs germesi gerektiğine değinmiştir. Bahne Bahnsen ise Non-Kin-State Çalışma Topluluğu'nun faaliyetlerini ve maruz kaldığı sorunları sunmuştur. Daniel Alfreider, 30 ayrı Avrupa ülkesinin katkıda bulunduğu, Avrupa'daki yerli azınlıkların eğitim imkanları ile ilgili çevrimiçi anketten söz etmiştir. Anılan anketin sonuçları, eğitim çalışma topluluğunun Aralık ayı içinde yapılacak yıllık oturumunda açıklanacaktır. JEV'in yeni Başkanı Andor Barabas kendisini ve gençlik organizasyonunun faaliyeti hakkında sunum yapmıştır.

FUEN Genel Sekreteri Eva Penzes'e göre geçtiğimiz yıl FUEN için çok aktif bir yıl olmuştur: 16 proje gerçekleştirilmiş, toplamda 250'den fazla basın bildirisi ingilizce, almanca, türkçe, rusça ve macarca yayımlanmış ve sosyal medya kanallarında 300'ü aşkın makale duyurulmuştur.

FUEN Broşürleri veya FUEN Takvimleri de FUEN İdaresi veya Başkanlığının keza olağanüstü büyük aktivitelerine işaret etmektedir. ''Genel Sekreter delegeler toplantısıyla ilgili raporunu şöyle tamamlamaktadır ''2020 yılı her şeyi değiştirmiş olsa bile, bizler geleceğe olumlu bakıyoruz ve ben şahsen, azınlığın menfaatlerini teşvik için en zor durumlarda bile müşterek çözüm yolları bulacağımızdan eminim. Ancak bunu sadece birlikte başarabiliriz''.

KOVID – 19 Pandemisi Avrupa'daki yerli ulusal azınlıklar, dil toplulukları ve çoğunluk halkları arasındaki eşitsizliği daha şimdiden pekiştirmiş ve bir çok ulusal azınlıkların temel hizmetlere olan ulaşımında mağdur kaldığını göstermiştir. Bu durum, FUEN tarafından Geleneksel Azınlıklar Gruplararası Çalışma Grubu , Avrupa Parlamentosu Diller ve Ulusal Toplulukları arasındaki işbirliği ile gerçekleştirilen ''Koronaca Konuşuyor musun'' adlı büyük ölçekli anketten de açıkça görülmektedir.

FUEN Delegeler Toplantısı bu çerçevede olmak üzere kriz dönemlerinde yerli ulusal azınlıklar ve dil gruplarının korunması, kültürel mirasının muhafazası ve de KOVID-19-Pandemisi ile ilgili olarak azınlık dilleriyle hazırlanmış önemli bilgilerin temini hakkında bir karar almıştır.

Çevrimiçi tarzda gerçekleştirilen delegeler toplantısında FUEN Statüsü'ndeki değişiklikler de kararlaştırılmıştır. Yeni bir madde üye organizasyonların oylarını istisnai durumlarda elektronik iletişim yoluyla kullanmalarına olanak sağlayacak ve/veya delegeler toplantısının tümüyle ya da kısmen de olsa elektronik ortamda gerçekleştirilmesine imkan verilecektir. Bu tarz istisnai ve olasılığı önceden tahmin edilemeyen haller, eğer üye organizasyonlara ait delegelerin en az üçte biri seyahat kısıtlamaları, ikamet ettikleri ülkenin veya delegeler toplantısının yapılacağı devletin sınırlarının kapatılması nedeniyle bu toplantıya fiziki olarak katılamıyorlarsa, özellikle zuhur etmektedir. Bir diğer tüzük değişikliği, başkanlık makamı üyelerinin toplantılara tamamen yada kısmen elektronik yoldan katılmalarına ve karar vermelerine imkan sağlamaktadır.

FUEN'in 2021 Yıllık Kongresi İtalya-Slovenya sınır bölgesindeki Nova Gorica/Gorizia'da gerçekleştirilecektir. Delegeler Toplantısı, FUEN 2020 Yıllık Kongresi'nin esasen İtalya/Slovenya sınır bölgesindeki Gorica/Goriza'da yapılmasının planlandığı, ancak 1 yıl ertelenerek 2021 yılında yapılacağı konusunda bilgilendirilmiştir. 2021 FUEN yıllık Kongresi'nin ev sahipliğini bir FUEN üye organizasyonu olan Slovenya Organizasyonlar Meclisi (SSO-Svet Slovenskih Organizacij) keza bir FUEN üye organizasyonu olan Sloven Birliği (Slovenska Skupnost) ile işbirliği içinde birlikte deruhte edecektir.

Delegeler Meclisi aynı zamanda Estonya'nın Tallinn kentinde yapılması planlanmış olan FUEN 2021 FUEN Kongresi'nin bir yıl ertelenerek 2022 yılında yapılacağı hakkında da bilgilendirilmiştir. FUEN 2022 Yıllık Kongresi'nin ev sahipliğini bir FUEN üye organizasyonu olan NGO ''Estonya Rus Okulu'' ile Estonya'daki Alman Derneği olan Estonya'daki Ulusal Azınlıklar Birliği (ERÜ) ve de Estonya'daki diğer FUEN organizasyonları ile beraberce üstlenecektirler.

FUEN üye organizasyonlar dizisine yeni bir üye alınmıştır: Cumartesi günü yapılan delegeler toplantısı sırasında, Kumikişen Kültürünün Gelişimi, Kumikişi Dilinin Muhafazasını Teşvik ve Kumukişe Projelerini Koordineyle görevli bir Bölge Kamu Organizasyonu olan ''Qumuqlar'' tam üye olarak kabul edilmiştir. Merkezi Moskova'da bulunan ve 2014 yılında tescil edilen NGO ise Rusya'daki Kumik Türklerini temsil etmektedir. FUEN, Qumuqlar kuruluşunun aileye katılımına hoş geldin der ve onları selamlar.

 

Basın bildirileri