Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Koronaca konuşuyor musunuz ? İtalya'daki Molisli Hırvatlar Coğrafi bir Avantaja Sahipti.

Molis-Hırvat dilinin konuşulduğu dört ayrı yeri içinde barındıran Molise Eyaleti, İtalyan Yarımadası bölgelerinin herhangi birinin merkezinde ve denize kayarcasına iniş yapan Apenin Dağlarının yamaçlarında yer alır. İçinde bulunduğu coğrafi konumu itibariyle buranın sakinleri, İtalya'yı, ve de özellikle İtalya'nın kuzey eyaletlerini kırıp geçiren Korona Virüs Pandemisi'nin hışmına uğramamıştır. Üye organizasyonlarımızdan biri olan Agostina Piccoli Vakfı'na mensup Antonio Sammartino konu hakkında ''İşte tam da bu nedenle ve Molis'in tepelerinde inzivaya çekilmiş olmamız sayesinde durum bu kez bize, İtalya'nın arta kalan diğer bölgelerine kıyasen bir avantaj yaratmış olup, geçen altı aylık süre zarfında hayatımız büyük ölçüde alışılagelen tempoda akmıştır.

Bölgenin sakinleri bizlere günlük yaşamlarını pandemi boyunca esas itibariyle evlerinde kalarak geçirdiklerini ve sosyal temaslarını minimum düzeye indirgediklerini anlatmışlardır. Bütün bunlar, Molisli Hırvatların yaşadığı bu bölgelerde ve onlara uzak veya yakın mahallerde tek bir Korona Virüsü Enfeksiyonuna bile rastlanmadığının tespit edilmesine katkıda bulunmuştur. Sadece Adriya Kıyı şeridindeki büyük şehirlerde yaşayan cüzi sayıda insanın bu hastalığa yakalandığı kayda geçirilmiştir. Kısıtlayıcı önlemlerin gevşetildiği bu son günlerde hayat şartları ticaret, seyahat, gezip tozmak ve diğer sosyal aktivite alanlarında alışılmış tempoyla birlikte tekrar normale dönüşmüştür.

Globalleşmiş bir dünyada oluşan bu göreceli izalosyon anılan topluluk için bu kez faydalı bir şey olarak tezahür etmiştir. Bütün bir yıl boyunca zaten Molis'in tepelerinde dünyanın arta kalan kısmından tamamen tecrit edilmiş vaziyette yaşayan ahaliden bir kaçı, izolasyonla ilgili kısıtlayıcı tedbirleri bu nedenle hiç farketmediklerini kendi aralarında şakalaşarak eğlence mevzuu yapmakta ve yorumlamaktadır.

Hırvat dilini konuşan ve sayıları 2.000'den biraz daha fazla olan Molisli Hırvatlar hem FUEN-Ailesi'ne mensup, hem de genel anlamda Avrupa'nın en küçük azınlıklardan biridir. Agostina Piccoli adındaki vakıf ise 2018 yılından beri bir FUEN üyesidir.

Molisli Hırvatlar hakkında daha fazla bilgiyi, FUEN Çatısı altındaki Slav Azınlıklara (AGSM) ait çalışma grubuyla işbirliği içinde bağlı olan Avrupa'daki Slav Azınlıklara ait yeni broşürümüzden edinebilirsiniz.

FUEN Nisan 2020 tarihinde Pandemi salgını sırasında Avrupa'daki azınlıkların durumu ile ilgili olarak''Do You Speak Corona – Koronaca konuşuyor musunuz ? '' başlıklı bir anket düzenlemiştir. Çevrim içi kapsamındaki bu anket genel anlamda KOVİD-19 Virüsü hakkındaki bilgilere sahip olabilme, salgının yayılması ile bağlantılı olan sağlık bilgileri, azınlık dillerinden birisi üzerinden işlev gören acil yardım hattının varlığı ve azınlık dilleriyle verilen çevrim içi derslere vakıf olabilme gibi ünitelere odaklanmıştı. Bu kısa raporun sonuçlarına aşağıdaki internet adresinden ulaşabilir, tüm raporu ise PDF Formatı kapsamında keza aşağıdaki internet adresinden yükleyebilirsiniz.

Bu olaysal çalışmalar Corona konuşuyor musunuz projesinin devamı mıdır acaba ?

 

Basın bildirileri