Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Koronayı mı konuşuyorsunuz ? Avrupa'nın bir çok ülkesi pandemi hakkında azınlık dilleriyle bilgilendirilmiyor

FUEN 31 Mart ile 30 Nisan 2020 tarihleri arasında Avrupa Birliği'ne mensup üye devletler ile Avrupa Ulusları Federal Birliği üyeleri arasında (FUEN) farklı aktörler vasıtasıyla ne ölçüde bir iletişim sağlandığını analiz edebilmeyi teminen bir anket yapmıştır. Bu bağlamda hazırlanan çevrim içi formüleri COVİD 19 virüsüne dair bilgileri genel anlamda sağlamak, salgınla bağlantılı sağlık bilgilendirmeleri, azınlık diliyle işlev gören bir acil durum çevrim içi imkanının varlığı ve ana dilden yürütülen çevrim içi ders imkanına sahip olma gibi konulara odaklanmıştır. Anılan anket Avrupa'nın 18 ayrı ülkesindeki 29 azınlık topluluğu nezdinde yerine getirilmiştir.

Tüm dökümana (PDF formunda ve ingilizce dilinde) ulaşmak için lütfen burayı tıklayınız !

Anket sonuçları, korona virüs salgınına ilişkin en önemli genel bilgilerin vukua gelen olayların yarısından biraz daha fazla (% 52 oranında) olmak üzere, en yaygın şekilde bölge hükümeti, azınlık organizasyonları ve de azınlık basını tarafından azınlık topluluklarının ve dil gruplarının dili üzerinden elde edilebileceğini ortaya çıkartmıştır. KOVİD 19 Virüsü'ne dair genel anlamdaki bilgilere benzer tarzda olmak üzere, sağlıkla ilgili önemli bilgilere de keza, zuhur eden olayların yarısından biraz daha fazlasında (% 52'si) azınlık diliyle ulaşılmaktadır. Sağlığa ilişkin bilgilendirmelerde yerel ve bölgesel hükümetler daha aktiftirler.

Henüz ilk olaylar başlamadan önce bazı ülkelerdeki acil yardım hatlarına Korona Virüsü salgını ile ilgili telefonlar artarak gelmiştir. Bu sorunu bastırabilmek için bir çok bölge ya elde mevcut olan acil yardım hatlarının kapasitesini arttırmış, ya da Korona Virüsü ile bağlantılı acil yardım için özel ulaşım hatları oluşturmuştur. Azınlık topluluklarının ihtiyaçlarını devletlerin de düşünüp düşünmedikleri ile ilgilendiğimiz için bizler azınlık dilleri üzerinden ulaşılabilecek olan anket sorularını acil yardım hattı kapsamına dahil ettik. Elde ettiğimiz sonuçlara göre; acil yardım hatları olayların sadece % 21'nde azınlık dilleri üzerinden, devam edegelen %10 kadarında ise kısmen hizmete sunulmuş olup, azınlıkların % 69'u bu hizmete ulaşamamıştır.

Okulların kapatılmış olması nedeniyle eğitim alanı dijital dünyaya kaymıştır. Çevrim içi derslerin ana dille organize edilebilip edilemeyeceği ise anketin bir diğer önemli görüşünü oluşturmuştur. Analize tabi tutulan tüm olayların % 55'ini oluşturan 16 vakada, Korona Virüsü'nün yayılması sırasında çevrim içi ders ana dilden organize edilmiştir. Olayların % 14'üne tekabül eden 4 vakada ise çevrim içi dersine en azından kısmen de olsa ana diliyle ulaşılabilmesine karşın, olayların % 21'ni oluşturan 6 vakada çevrim içi dersine ulaşılması sağlanmamıştır. Vakaların toplam sayısının % 10'nu teşkil eden arta kalan hallerde ise ana dilden verilen derslere salgın öncesinde ulaşım imkanı gerçekleştirilememiştir. Basitçe bir ifadeyle söylersek: Salgın öncesinde ana dilden yapılan ders imkanına sahip 26 azınlık topluluğundan sadece 16'sı ana dille yapılan çevrim içi dersinden istifade etmiştir.


Dersin azınlık diliyle sunulmasını sağlayan faktörlere göre ortaya oldukça karma karışık bir tablo çıkmaktadır. Öğretmenler, Okullar, eyalet ve yerel idari makamları bu görevi idrak etmekle birlikte, bu görev umumiyetle okullara ve öğretmenlere emanet edilmiştir. Elzem olan alt yapıdaki eksiklikler ve kalifiye yüksek düzeyli bir çevrim içi eğitim malzemesi ile araç-gerecin sağlanmasına ilişkin meslek eğitimi bir çok topluluk tarafından farkedilen bir problemdir. Dijital alt yapı sorunu sadece okullarda değil, bilakis yaşadıkları kırsal alanların internet kapsamı dışında kalmış olmasıyla indirgenen bu gerçeğe maruz kalan öğrencilerde bilhassa görülen bir problemdir.

Anket Avrupa için reprezantatif olmamakla birlikte, bizler buna devam etmeyi planlıyor ve Avrupa'daki tüm azınlıkları içine alan ve vaka çalışmalarını kapsayan bir araştırmayı geliştirmek istiyoruz.

Basın bildirileri