Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Koronaca biliyor musunuz? Müteşebbisler Bulgaristan'daki fakir Pomaklara yardım etmek için bağış kampanyaları organize ettiler

Pomak Avrupa Enstitüsü'nden Asan Molla ''Topluluğumuz Bulgaristan Hükümeti Kriz Masası'nın talimatlarıne harfiyen riayet etmektedir. Bizler ibadethanelerimizi dahi kapattık'' ifadesini kullanmıştır. Pomaklar, Bulgaristan, Kuzey Doğu Yunanistan ve herşeyden önce Kuzey Batı Türkiye'de yaşayan slav müslümanlarıdır. Bulgaristan'daki bu etnik-mezhepsel azınlık mensupları resmi olarak Bulgar Müslümanları sıfatıyla tanımlanmaktadırlar.

Halen Almanya'da yaşayan, ancak Doğu Avrupa'nın derinliklerindeki Pomak Topluluğu ile devamlı temas içinde bulunan Bay Molla konuyla ilgili olarak ''Halen kutsal Ramazan Ayı içinde bulunmakta olup, inançlı insanlar iyilik yapma peşindedirler. İnsanlar kendi güç ve kaynaklarıyla birbirlerine destek olmaktadırlar'' sözleriyle vurgu yapmıştır.

Molla sözlerine devamla ''İnsanlar çalışamıyor ve gelir elde edemiyorlar. Hükümet hiç bir finansman yardımını hazırlayamamış durumda. Kendi iş yerlerine sahip olan ve finansman yönünden bağımsız durumdaki azınlık topluluğu üyeleri diğer azınlık mensupları için bağış kampanyaları organize etmişlerdir. İnsanlar gıda maddelerini satın alarak, fakirlere dağıtmışlardır'' demiştir. Durum fakirler için çok zordur. Bağış kampanyasını düzenleyenlerden biri ise, insanların bunalım geçirdiklerini ve umutsuz olduklarını belirtmiştir. Bu insanlar hiç bir yiyecek maddesine sahip olamadıklarından Ramazan ayının başlamasından daha önce oruç tutmaya başladıklarını kendisine ifade etmişlerdir.

Herr Molla'nın sözlerine göre Pomaklar Bulgaristan'da yaşayan azınlıklar olarak geçmişte baskıya maruz kalmış ve bunun sonucu olarak baskıcı uygulamalar için özel bir hassasiyet geliştirmişlerdir. Molla devamla ''Pandemi salgını ile bağlantılı olarak alınan bu tedbirler azınlığın fikrine göre sözkonusu baskıcı eylemlerle harfi harfine aynıdır.

FUEN Nisan 2020 tarihinde Pandemi salgını sırasında Avrupa'daki azınlıkların durumu ile ilgili olarak''Do You Speak Corona – Koronaca konuşuyor musunuz ? '' başlıklı bir anket düzenlemiştir. Çevrim içi kapsamındaki bu anket genel anlamda KOVİD-19 Virüsü hakkındaki bilgilere sahip olabilme, salgının yayılması ile bağlantılı olan sağlık bilgileri, azınlık dillerinden birisi üzerinden işlev gören acil yardım hattının varlığı ve azınlık dilleriyle verilen çevrim içi derslere vakıf olabilme gibi ünitelere odaklanmıştı. Bu kısa raporun sonuçlarına aşağıdaki internet adresinden ulaşabilir, tüm raporu ise PDF Formatı kapsamında keza aşağıdaki internet adresinden yükleyebilirsiniz.

Bu bilimsel araştırmalar, ''Koronaca konuşuyor musunuz'' projesinin devamıdır.

 

Basın bildirileri