Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Dilin Hayata Geçirilmesi Non-Kin-State Çalışma Topluluğu'nun Yıllık OturumununKonusu Oldu

FUEN'e bağlı Non-Kin-State Çalışma topluluğu'nun 3.Aralık'ta gerçekleştirdiği yıllık oturumuna 25 kişi katılımda bulundu. FUEN iç tüzük değişikliklerine dair yapılan oylama sonrasında oturumun ilk kısmı dil kaybı ve buna karşı çıkma imkanlarına ayrıldı.

Toplantıya 14 Non-Kin-State azınlığına mensup temsilciler katıldı. Bu azınlıkları şöyle sıralayabiliriz: İsviçre'deki Jenişler, İtalya'daki Ladinler, Kuzey Frizyalılar, Romanya'daki Aromun Cemaati, Yunanistan'daki Pomaklar, Ukrayna'daki Rutenler, Bretonlar, Bulgaristan'daki Pomaklar,Rusya'daki Türk Meşetler, Rusya'daki Lesgirler, Lausitzli Sorblar, İspanya'daki Romlar, Rusya'daki Kumuklar.

Nordfriisk Enstitüsü'nden Dr. Christoph Kuzey Frizya dilinin durumunu sundu.Kuzey Frizya dili bir edebi dil olmayıp, aileler arasında konuşulan ve bir çok şiveye sahip bir dildir.Kuzey Frizyalılar her zaman kırsal alanda yaşayan bir ahalidir. Kuzey Frizya dilinde okul ve din hizmetleri yer almamakta olup, bu dilin muhafazasını daha da zorlaştırmaktadır. Olumlu olarak gösterilebilecek tek özelliği ise, bugün genç insanların bu dili kullanmaları ve ona ilgi duymalarıdır. Güney Galler Üniversitesi Doçenti Daniel Cunliffe ''Galler'de Dilin Yeniden Hayata Geçirilişi Son 20 Yılda Çevrimiçi Yoldan Nasıl Uygulandı'' konulu konuşmasında modern teknolojinin dillerin tekrar hayata geçirilmesindeki rolünden söz etti. Anılan girişim sayesinde Galler dilini kullanaların sayısını aşağı yukarı aynı seviyede muhafaza etmek mümkün olmuştur. Buradaki hedef, bu dili konuşanların sayısını iki katına çıkartmaktır. Tehdit Altındaki Halklar Toplumundan (GfbV) Yvonne Bangart ''Dil: Bir İnsan Hakkı – Yerli Halklar Tehdide Maruz Dillerini Nasıl Savunuyorlar'' başlıklı raporunu organizasyona sundu. Ona göre dünya çapında dörtbin yerli dil mevcuttur. Adıgeçen şu sözleriyle vurguda bulundu ''Dil, kültürel bir benlik olup, kaybolursa, o halde yerli halklar kültürlerinin temelini yitirirler''.

FUEN Çalışma topluluğu sözcüsü ve Başkan Yardımcısı Bahne Bahnsen FUEN ve Çalışma Topluluğu'nun geleceğe matuf planlarından bahsetti. Katılımcılar, çalışma topluluğunun ağırlık noktasının gelecek yılda Non-Kin-State azınlıklarının kültürüne veya sosyal ve sağlıksal durumuna odaklanacağı konusunda mutabakata vardılar. Çalışma Topluluğu, anavatana sahip olmayan azınlıkların fark edilmelerini teminen gelecekte kamusal çalışmalara daha çok odaklanmak istemektedirler.

Yıllık oturumun ikinci kısmında azınlık organizasyonlarının temsilcileri aktiviteleri ve karşılaştıkları zorluklar hakkında bilgi verdiler. Bu azınlıkların bir kaçı kendi anayurtlarında tanınmadıkları gerçeğinden sonuçlar çıkardılar. Etkinliklerini kısmen gerçekleştiremeyen organizasyonlar KOVİD-19 Pandemisi nedeniyle yapılan kısıtlamaların kendilerini zor duruma düşürdüğünü ifade ettiler.

FUEN Genel Sekreteri Eva Penzes, kapsamında bir çok hükmün yer aldığı ve bundan özellikle ana yurdu olmayan azınlıkların faydalanacağı Minority SafePack adlı halk girişiminin güncel durumunu ortaya koydu. Adıgeçen sözlerine devamla; Avrupa Parlamentosu'nun MSPI adlı girişimi destekleyecek bir kararı oylamaya sunacağına ve Avrupa Komisyonu'nun buna ilişkin alacağı pozisyonu 15.Ocak 2021 tarihinde açıklayacağına işaret etti.

Bahne Bahnsen yaptığı kapanış konuşmasında, ''NON-Kin-State Azınlığı olarak bizler proaktif ve avrupai olmalıyız. Kaybettiklerimizi telafi konusunda büyük ihtiyaç duymaktayız. Bir Marşal Planı'na ihtiyacımız bulunmaktadır '' diyerek, Çalışma topluluğunun koordinatörü Arvid Martens'e yıllık oturumun organizasyonu için teşekkür etti.

 

Basın bildirileri