Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Almanya, Sorblarına Karşı Sorumluluk Alıyor ve Bununla Birlikte Büyük Bir Tarihi Adım Atıyor.

Avrupa Ulusları Federal Birliği (FUEN) ''Sorb Halkının dil, kültür ve geleneklerinin ulusal azınlık olarak muhafazası ve gelişimine devamını teminen alınan tedbirlere ilişkin olarak Federal Hükümetin çıkardığı yasayı ve Federal Meclisin kararını olumlu karşılamıştır. Federal Meclisin 3.Temmuz 2020 tarihinde kömür havzası için yürürlüğe soktuğu yapısal güçlendirme yasası azınlıkların korunmasına dair bir paragrafı içermektedir. Anılan paragraf bu tedbirlerin, Federal Hükümetin şimdiye kadar bir maden bölgesi konumundaki bölgelerdeki yapısal değişikliğe dair girişimleri ve programların bir parçası olduğunu belirtmektedir. Buradaki gerekçeye göre; ''Federal Hükümet, Sorb Azınlığı meselelerinin de teşvik edilmeğe layık olduğunu açıkça ortaya koymaktadır'' .

FUEN'in 2018 Yıllık Kongresi Delegeler Toplantısında ''(Lausitz) Bölgesi 100 yılı aşkın bir süredir açık döküm madenlerindeki büyük alanlı linyit madenciliği ile, elektrik gücü üretiminden etkilenmiştir'' konulu bir karar almıştır. Bununla bağlantılı olarak yapılan kazılardan çok sayıdaki Sorb/ve Almanca konuşulan bölgelerdeki Slav yerleşim bölgeleri aşırı düzeyde maddi kayba uğramasına rağmen, Lausitz Havzası vatandaşları ve onlara ait belediyeler için linyit ekonomisi önemli bir gelir kaynağıydı. Kömür enerjisinden vazgeçilmesine ilişkin Dünya Topluluğu, AB ve Almanya'da alınan iklim politikası kararları Lausitz Bölgesi'nin ekonomik bünyesini böylece doğrudan etkilemiştir.

2018 FUEN Yıllık Kongresi delegeleri Federal Hükümet, Brandenburg ve Sachsen Eyalet sorumlularından Lausitz'in yapısal gelişiminde Sorblar ve Wendenlere ait meselelerin özellikle dikkate alınmasını talep etmişlerdir. Zira alınan karara göre Sorblar ve Vendenler bir halk olarak bugün ve gelecekte sadece kendilerine var olma imkanı sunan ana yurtlarında yaşayabileceklerdir.

Lausiztli Sorblar Birliği tarafından yayımlanan bir basın bildirisinde anılan kurumun başkanı olan Dawid Statnik ''Birlik attığı bu adımla karşı taarruza geçmiş ve kendini Sorb Halkı olarak tanımlamıştır. Son aylardaki yoğun görüşmeler ve müzakereler sonucunda, dil ve kültür gibi gayri maddi unsurların, yapısal değişiminin tesis edilmesindeki değerini açıkça ortaya konması sağlanmıştır. Netice itibariyle Sorbça dili Lausizt için bir nevi eşi benzeri olmayan bir karakteristiktir. Yeni evlerin içi ancak ruh ve canla dolarsa anayurdu ortaya koyabilirler.

Sachsen ve Brandenburg Eyalet Hükümetlerine ve başbakanlarına, Federal Meclis
Koalisyon Fraksiyonlarına amaca yönelik değişim talepleri için olmak üzere, ve fakat aynı zamanda bize yaptıkları yardım ve tavsiyeleri için farklı fraksiyon gruplarının milletvekillerine ve idari sorumlulara da şükranlarımızı sunarız. Böylece onlar tarihlerine de geçmiş olacaklardır. Sorblara ait tam 137 yerleşim mahalli devlet enerji politikasına kurban edilmiştir. Yürürlüğe sokulan işbu yasayı bizler bahsi geçen maddi kaybın etkili şekildeki telafisi yolunda atılmış bir diğer adım olarak nitelendirmekteyiz.

Sonucun tüm ahalinin lehinde olacağından eminiz. Zira, güçlü ve cazip bölgesel bir benlik burada yaşayan her insan için yararlı olacaktır'' ifadesini kullanmıştır.

Fotoğraf: Kömür enerjisinden sarfı nazar etme ve yapısal güçlenmeyle ilgili olarak Federal Meclis'te yapılan tarihi oylama sonrasında yer alanlar: Önem arzeden değişiklik talebini Federal Meclise sunan ve ekonomi komisyonundaki koalisyon fraksiyonlarının raportörleri olan Andreas Lämmel (CDU) ve Ulrich Freese (SPD), Susann Schenk (Sorb Halkı Vakfı Meclis Başkanı) Domowina Başkanı Dawid Statnik.

Basın bildirileri