Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Kendi Kendini Geliştir ! Şimdi Sadece bir Değil, Bilakis Üç Web-Seminerle Birlikte Devam Ediyor !

FUEN tarafından üye organizasyonları için düzenlediği başarılı ihtisas eğitimleri dizisi Web- Seminerler dizisi formunda devam ediyor. Korona Pandemisi tedbirleri çerçevesinde muntazaman gerçekleştirdiğimiz ihtisas eğitimlerimizi şimdilik zorunlu olarak iptal etmenin ardından, üye organizasyonlarımızda iştigal eden insanların seçkin ve şu an itibariyle önem arzeden yeteneklerini daha da inkişaf ettirmek, FUEN üye organizasyonları ve mensuplarının bilimi esas alan gelişimini daha da ileriye taşımayı teminen şimdi buna Kendi Kendini Geliştir ! Web seminerleriyle devam edeceğiz.

Üye organizasyonlardaki güç yeteneğini bu günkü durumu göz önünde bulundurmak suretiyle arttırmak anlamındaki zirve hedefimiz değişmeyip, yine aynen öyle kalacaktır. Azınlık haklarını başarıyla temsil etmek, var olduğumuzu göstermek, kamusal çalışmaları yerine getirmek ve yeni üyeler kazanmak için özellikle sadece kısıtlı ve belirli kanallar üzerinden davranışta bulunabildiğimiz zaman süreçlerinde organizasyonlar modern bilgiler edinmek zorundadırlar. İlk üç Web seminerini daha şimdiden açıklamış olup, her üç seminer için müracaat imkanı derhal mümkündür.

İlk çevrim içi ihtisas eğitimi organizasyon ve komunikasyon yönetimine odaklanmış olup, 10 ve 11 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Bu konu organizasyon çalışmasını yükseltecek, genelde faydalı ve oldukça kısıtlı olan çevrim dışı imkanları süreci açısından üst düzey öneme haizdir. Piyasa bugün için sayısız platformlar sunmakta ve de kendi organizasyonu için en uygun olanını seçebilmek gibi bir zorlukla karşı karşıya kalınmaktadır. İhtiyaçlara ve de mevcut mali ve teknik imkanlara uyarlanabilen iletişim araçlarından birini kullanmak suretiyle daha da inkişaf etmiş intern bir iletişim teşvik edilmiş olacaktır. Stefan Wacker ve Christian Passin gibi iki muhteşem profesyonel antrönörün bilgilerini bizler üye organizasyonlarımızın kadın ve erkek temsilcileriyle paylaşarak, piyasada mevcut platformların fayda ve zararlarını gözlemleme imkanına sahip olacağız. Lütfen burada Web-Seminerleri hakkında daha fazla bilgi alarak, başvuruda bulununuz.

4. ve 5. Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ikinci Web-Seminerinin konusu ise kendini; çevrim içi ve dışı- alanları-kanallarında şebeke tesisi kurulması ile ip uçları ve püf noktalarına adayacaktır. Var oluşunu gösterme, dışarıyla iletişime geçme ve çok faydalı ilişkiler tesis etme keza çevrim içi olmalıdır/olabilmelidir. Alıştırmaların ana hedefini, üye organizasyonlarımızın yeteneklerini geliştirmek, toplumun bir parçası olmak, yeni ilişkileri bir araya getirmek ve duruma uygun şekilde hem çevrim içi ve hem çevrim dışı tarzda aktif olmak gibi vasıflar teşkil etmelidir. Daha fazla bilgiyi buradan temin edebilirsiniz.

Web-Seminerlerinin üçüncüsü 2. ve 3. Ekim 2020 tarihlerinde yapılacak ve konusunu marka tesisi (Branding) oluşturacaktır. Buradaki esas amacımız; organizasyonumuza uygun bir marka/imaj kazandırmak için tutarlı ve uzun soluklu bir strateji geliştirmenin ne kadar önem arzettiğini ve topluluğun, azınlığın ve de çoğunluk toplumu algısının ne kadar önemli olduğunu üye organizasyonlara göstermektir. Bu durum aynı zamanda, yeni üyeler kazanmaya da, özellikle gençler olmak üzere, yardımcı olacaktır. İhtisas eğitimi boyunca üye organizasyonlarımızın temsilcileri marka tesisindeki yeni eğilimler hakkında bilgilendireceklerdir. Buna dair daha geniş bilgiyi buradan temin edebilirsiniz.

 

Basın bildirileri