Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Avrupa Komisyonu'nun Talebi Üzerine MSPI'ye Destek İmzalarının Sunumu 2020 Yılının Başında Yapılacak

Avrupa Komisyonu bünyesindeki Avrupa Halk Girişimi Ekibinin ricası üzerine, Minority SafePack adlı girişimi destekleyen beyanlar, daha önce açıklanan 3.Aralık 2019 tarihi yerine, 2020 yılının ilk yarısında takdim edilecek. Erteleme talebi, Ursula von der Leyen yönetimindeki yeni Avrupa Komisyonu'nun henüz teşekkül etmemiş olması ve yeni komisyonun görevine başlamasını teminen bir geçiş süresine gerek duyulması nedeniyle oluşmuştur. Komisyon, 1.128,385 destek beyanı ile MSPI'nin yasama önerilerini, komiserler ve genel müdürlerle yapılan toplantılar da dahil olmak üzere en üst düzeyde almak istemektedir.
FUEN Başkanı Lorant Vincze, MSPI Halk Komitesi ve FUEN'in sözkonusu gecikmeyi kabullenmeye ve imzaları sunmak için 2020 yılının Ocak/Şubat ayına kadar beklemeye karar verdiklerini ifade etmiştir.
FUEN Başkanı Lorant Vincze verdiği demecinde ''Görüşümüze göre Avrupa Komisyonu iyi niyetle bu ricada bulunmuştur. Esasen imzaları ve yasal önerileri 3.Aralık 2019 tarihinde takdim etmeye hazırdık. Ancak bu talebin Minority SafePack adlı girişimin başarılı olma ihtimalini arttıracağı için yapılan talebi yerine getirmeye karar verdik'' demiştir. Avrupa Komisyonu da yapmış olduğu açıklamada, kayıt işlemindeki gecikmenin sertifikaların geçerliliğine halel getirmeyeceğini belirtmiştir.
Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni yönetmeliklerin komisyona sunulan önerileri değerlendirebilmek için üç ay yerine altı aylık bir süre vermesi nedeniyle, anılan gecikme MSPI girişimi için yeni imkanlar yaratacaktır. Yeni yönetmeliklere göre; sadece kamuya açık bir beyanatla iktifa edilmeyecek olup, bilakis Avrupa Parlamentosu'nda girişime dair bir kararın alınmasına imkan sağlayacak bir umumi heyet müzakeresinin yapılması da organize edilecektir.
FUEN Başkanı Lorant Vincze sözlerine devamla ''Son zamanlarda hem Avrupa Parlamentosu'ndan ve hem de Avrupa Komisyonu'ndan aldığımız sinyaller cesaret vericidir.Yasal önerilerimizi hazırlamanın arifesinde bulunmakta ve lobi çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam etmekteyiz. Vatandaşlar tarafından yıllar öncesinde hayata geçirilen bu girişimi başarıya ulaştırmak istiyoruz'' demiştir.

Basın bildirileri