Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Avrupa Azınlıklar Bölgesi 3.Forumu 13 – 14.Aralık 2018 Tarihlerinde Güney Tirol'de Yapılıyor

Avrupa Ulusları Federal Birliği (FUEN) Avrupa Azınlıklar Bölgesi Forumu'nun Üçüncüsünü 13 – 14 Aralık 2018 tarihlerinde İtalya'nın Güney Tirol Bölgesi'ndeki Bozen'de ''Bölgelerimizi Aktif Dizayn Edelim'' başlığı altında organize ediyor.

''Bölgelerimizi Aktif Dizayn Edelim'' başlığı altında da zaten ima edildiği gibi, Avrupa Azınlık Bölgeleri'nin bu yılki forumu, Avrupa Birliği içindeki azınlıklar ve azınlık dostlarının bölgeleri ile, onlara ait cemaatlerin aktif rolüne odaklanacaktır. FUEN, 2016 ve 2017 yıllarında başarıyla gerçekleştirilen  forumlardaki  önemli ilgi gruplarını daha düzgün bir ağ altında örgütlemeyi ve  aynı masaya oturtmayı başararak, işbirliğini devreye sokmayı ve aynı zamanda da güçlendirmeyi sağlamıştır. Organizatörler aynı zamanda, yerel veya bölgesel bazda karşılaştıkları zorlukların da bilincine varmıştır. FUEN Başkanı Lorant Vincze ''Bir çok azınlık  çevresel ve de daha az ulaşılan bölgelerde yaşamakta olup, eğer bunların ihtiyaçlarının karşılanması sözkonusu ise, o halde ekseriyetle başka girişimlere gerek duyulmaktadır'' diyerek  sözlerine şunları ilave etti; ''Şayet bu (ekseriyetle çok küçük olan) toplulukların muhafaza edilmesinden ve geleceğinden ciddiyetle  bahsetmek istiyorsak, o halde güçlü bir ekonomik ve sosyal bakış açısının tekamül etmesi bunda belirleyici olacaktır''.

Panellerde farklı konular müzakere edildi. Örneğin karşılaşılan  ekonomik ve sosyal sorunlar, gelişim promosyon tedbirlerine ilişkin birikim ve tedbirler, iki ve çok dilli bir yönetim ve de dil istifade alanında faydalı pratik uygulamalar gibi. Avrupa Bölgelerine, AB kurumlarına, uluslararası uzmanlar ve devlet yetkilileri ile,  FUEN üye organizasyonları ile basın yayın organlarına ait 50'den fazla temsilci bu yıl Avrupa Azınlık Bölgeleri Forumu'na katılma imkanına sahip olacaktır.Forumun açılışını yapacak olan Güney Tirol Eyalet yüzbaşısı Arno Kompatscher ve FUEN Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Güney Tirol Eylat Meclisi Başkan Yardımcısı Daniel Alfreider ''Ladince konuşan bir topluluk vasıtasıyla Güney Tirol'de küçük bir azınlığı temsil etmiş olduk. Bu nedenledir ki; farklı toplulukların ihtiyaçlarına nasıl cevap verileceğini bilmekteyiz'' demiştir.

Avrupa Bölgeleri Forumu çalışmalarına, FUEN ile Güney Tirol'deki Trentino Otonom Bölgesi, Güney Tirol Bozen Otonom Valiliği, Schleswig-Holstein Eyaleti, Saksonya Serbest Bölgesi, Brandenburg Eyaleti, Kärnten Eyaleti, Belçika'daki Almanca konuşan topluluk ve de İspanya, Fransa, Batı Balkanlar, Macaristan,Romanya, Polonya, Slovakya ve Ukrayna'daki çeşitli bölgelerde olduğu gibi  farklı bölge ve otonom valiliklerle uzun yıllara dayanan ortaklıklar esas teşkil etmektedir.

Etkinlik  Güney Tirol Bozen Otonom Vilayeti ile müşterek işbirliği içersinde organize edilmekte olup, Federal İçişleri, İnşaat ve Anayurt Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Arka Plandaki Bilgiler:

Avrupa Azınlık Bölgeleri'nin ilk forumu 2016 yılında, Güney Tirol Bölgesi'nde ve EUROPEADA (Yerli ve Ulusal Azınlıklar Avrupa Futbol Şampiyonası) çerçevesinde gerçekleştirilmişti. Bu etkinliği 2017 yılında Brüksel'deki Avrupa Komitesi'nde, ''Bölgelere Güçlü Kök Salmış'' başlıklı iki gün süren bir konferans takip etmiş olup, bu konferansa bölge ve azınlık temsilcileri, AB Bölgelerindeki dil azınlıklarının ve azınlık topluluklarının rolü hakkında görüşmeler yapabilmek için katılmışlardı. 2016 ve 2017 yıllarında yapılan konferanslar FUEN ile bölgeler arasındaki mevcut  ilişkileri güçlendirdiği gibi, ayrıca bir de azınlık bölgeleri arasında yeni münasebetleri de yaratmıştır. Avrupa'daki yerli azınlıklar, özel tarihi, dilsel ve kültürel görünüşlerinin var olduğu bölgelerde yaşamaktadırlar. Bölgesel idari yönetimin seviyesi, kollektif kimliğin  gelişimi, dilin korunması ve azınlıkların kültürü, kendi öz kurumlarının fonksiyonu, varlığı ve de azınlıklarla çoğunluk toplumları arasındaki ilişkilerin tesisinde  belirleyici olmaktadır.  Çeşitli topluluklar kendi bölgelerinde yaşayan ulusal toplumlara karşı farklı ilişkilere sahip olup, bu nedenle bizler Avrupa Azınlık Bölgeleri Forumu sayesinde bunları birbirleriyle daha güçlü şekilde  birleştirmek istiyoruz.   

Basın bildirileri