Arbejdsgrupper i FUEN

Inden for FUEN blev der dannet tre arbejdsgrupper, der deles op i tyske mindretal, slawiske mindretal samt tyrkiske mindretal.

I FUEN er der mere end 20 tyske, mere end 20 slawiske, og 9 tyrkiske aktive mindretal. Derudover styrer FUEN AGDM-portalen, en informationsplatform for tyske mindretal i Europa.

Arbejdsgrupperne holder møde én gang om året på skift hos de enkelte mindretal.

AGDM-webportalen

Slaviske mindretal

Tyrkiske mindretal

Non-Kinstate mindretal

 

 

Speaker of the Working Groups

Working Group of German Minorities: Bernard Gaida

Working Group of Slavic Minorities: Bernhard Ziesch

Working Group of Turkic Minorities: Halit Hapib Oglou

Working Group of Non-Kinstate Minorities: Daniel Alfreider


Fokusområder

  • Politisk deltagelse
  • Grundlæggende rettigheder
  • Sproglig mangfoldighed
  • Solidaritet med romaerne
  • Det europæiske borgerinitiativ
  • Europæisk netværk
  • Forum for europæiske mindretal / Mindretallernes hus

Flickr

Flere billeder på Flickr