Politisk deltagelse

Politisk deltagelse

FUEN har som ngo deltagende status ved Europarådet og konsultativ status ved FN. FUEN inviteres til de årlige Human Dimension Meetings under OSCE i Warszawa. Derudover fungerer FUEN som talerør for organisationens medlemmer i Den Europæiske Union. Dette omfatter kontakten til Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen og Regionsudvalget. Gennem en løbende tilstedeværelse i Bruxelles og Strasbourg arbejder FUEN som civilsamfundets repræsentant til fordel for sine medlemmer.

Parlamentarisk frokostdebat

I juni 2011 og januar 2012 blev der gennem FUEN afholdt vellykkede parlamentariske frokostdebatter i Europa-Parlamentet. Arrangementerne blev støttet af en række parlamentsmedlemmer.

Disse debatter skal fremme dialogen mellem civilsamfund og politik i Europa-Parlamentet og præsentere FUEN's mange forskellige aktiviteter. Ud over FUEN's repræsentanter og organisationens medlemmer var det navnlig medlemmer af Europa-Parlamentet og repræsentanter fra Europa-Kommissionen, der deltog i disse arrangementer i Europa-Parlamentet.

Europæisk dialogforum

Det europæiske dialogforum er kontaktorgan for de europæiske autoktone, nationale mindretal i Europa-Parlamentet.Det europæiske dialogforum blev oprettet i 2008 under ledelse af Federal Union of European Nationalities (FUEN) og efter forbillede fra kontaktorganer for autoktone, nationale mindretal i regionale og nationale parlamenter, bl.a. i Danmark, Tyskland og Ungarn.

Dialogforummet består af repræsentanter fra de europæiske mindretal, repræsentanter fra FUEN og JEV og medlemmer af Europa-Parlamentet.

 

 


Fokusområder

  • Politisk deltagelse
  • Grundlæggende rettigheder
  • Sproglig mangfoldighed
  • Solidaritet med romaerne
  • Det europæiske borgerinitiativ
  • Europæisk netværk
  • Forum for europæiske mindretal / Mindretallernes hus

Flickr

Flere billeder på Flickr