Mindertallernes hus

Det fælles projekt mellem den europæiske mindretalsorgan FUEN, Bund Deutscher Nordschleswiger, og Sydslesvigsk Forening har til formål at etablere Flensborg og den dansk-tyske grænseregion som kompetencecentrum for mindretalssager.

Inden for rammerne af INTERREG-projektet "Mindretallenes hus" sigtes der mod en positionering af den dansk-tyske region som eksemplarisk, europæisk mindretalsregion. En region det er vokset ud af den historiske tradition i vores dansk-tyske grænseland og af det grænseoverskrivende samarbejde.

Der skal udvikles et "fyrtårn" – i form af et informations- og dokumentationscenter "Mindretallenes hus" – og dette skal forbindes med en række supplerende foranstaltninger såsom et inputskabende forum, en handlingsplan samt en international kongres.

”Mindretallenes hus” skal tjene som informationscentrum for mindretallene i den dansk-tyske region og Europa. Det er et særlig anliggende at forankre ”Mindretallenes hus” i befolkningen i byen Flensborg og i den grænseoverskrivende region. Fysisk vil ”Mindretallenes hus” ”opstå”  på adressen Norderstraße 78 i Flensborg.

Ansøgningen har derudover til formål at udnytte de eksisterende kompetencer hos mindretallene i den dansk-tyske region og deres europæiske engagement med henblik på en fremtidsorienteret udvikling af lokalitetsfaktorer og markedsføringen af hele den dansk-tyske region. 


Fokusområder

  • Politisk deltagelse
  • Grundlæggende rettigheder
  • Sproglig mangfoldighed
  • Solidaritet med romaerne
  • Det europæiske borgerinitiativ
  • Europæisk netværk
  • Forum for europæiske mindretal / Mindretallernes hus

Flickr

Flere billeder på Flickr