Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten
Wählen Sie Ihre Sprache
  • EN
  • DE
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

EUROPEADA findet im Sommer 2021 statt

TOGETHER UNIQUE – SKUPAJ ENKRATNI – ZUSAMMEN EINZIGARTIG

Liebe SportlerInnen und FreundInnen aus ganz Europa, geschätzte Partner der EUROPEADA!

Die Weltgemeinschaft befindet sich momentan in einer Ausnahmesituation und es liegt in unserer Verantwortung alles dazu beizutragen, die COVID-19 Pandemie einzudämmen und sie mit vereinten Kräften auch zu besiegen.

Der Veranstalter der EUROPEADA 2020, die Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten (FUEN) sowie die Gastgeber der Veranstaltung, haben beschlossen, die Fußballeuropameisterschaft der autochthonen, nationalen Minderheiten wegen der Coronavirus-Pandemie auf den Sommer 2021 zu verschieben. Die Gesundheit und Sicherheit der Teams und aller Teilnehmenden hat höchste Priorität!

Die EUROPEADA wird nun vom 19. Juni 2021 bis zum 27. Juni 2021 in Kärnten / Koroška stattfinden. Die teilnehmenden Teams wurden bereits diesbezüglich informiert, und die Organisatoren arbeiten derzeit an der Umbuchung der Unterbringung und des Transports der Teams.

Die Entscheidung, die EUROPEADA 2020 um ein Jahr zu verschieben haben wir zusammen mit der FUEN nach reichlichen Überlegungen getroffen und mit dem Hauptargument begründet, dass es aus aktuellem Anlass unverantwortlich wäre eine europaweite Sportveranstaltung mit über tausend Aktiven und vielen mitgereisten Fans zu veranstalten. Sollte sich die Situation bis zum ursprünglichen Datum der EUROPEADA bessern, wäre es trotzdem verantwortungslos auf die aktuelle Situation nicht zu reagieren und unbeeindruckt an der Durchführung der EUROPEADA 2020 festzuhalten.

Die Vorbereitungen für die EUROPEADA und die Zusammenarbeit mit unseren Partnern auf verschiedensten Ebenen liefen bis zum Beginn der Corona Krise ausgesprochen gut. Unser Team wird auch in Zukunft alles daran setzen diese Partnerschaften weiter zu pflegen und sie dazu zu nutzen, die EUROPEADA 2021 zu einem bunten, hoffnungsvollen und lebensfrohen Fest der sprachlichen und kulturellen Vielfalt Europas zu machen.

Ursprünglich haben sich 24 Männer- und 7 Frauenmannschaften für den Wettbewerb angemeldet. 7 Minderheiten (die deutschsprachigen Südtiroler und Ladiner aus Italien, die Rätoromanen aus der Schweiz, die Sorben aus Deutschland, die Deutsche Minderheit aus Russland, die Okzitaner aus Frankreich und die Slowenische Minderheit in Österreich) nehmen sowohl mit einer Männer- wie einer Frauenmannschaft teil. 17 Minderheiten spielen nur um den Titel der Männer-Meisterschaft: die Kroatische Minderheit aus Österreich, die Pomaken aus Bulgarien, die Dänische Minderheit und die Nordfriesen aus Deutschland, die Deutsche Minderheit in Dänemark, die Roma, Deutsche und die Slowakische Minderheit aus Ungarn, die Serbische Minderheit aus Kroatien, die Deutsche Minderheit aus Polen, die Ungarn und Aromunen aus Rumänien, die Kroaten aus Serbien, die Zimbern und die Slowenen aus Italien, die Ungarn aus der Slowakei und die Krim-Tataren.

Die Organisatoren hoffen, dass alle angemeldeten Teams auch im nächsten Jahr an der Veranstaltung teilnehmen können.

Bei den Vorbereitungen auf die Bewerbung für die EUROPEADA 2020 war die Suche nach einem passenden und vielsagenden Slogan, der die Inhalte dieser europäischen Großveranstaltung aber auch die Vielfalt Kärntens und deren Bewohner wiederspiegeln würde, ein wichtiger Punkt unserer Überlegungen. Keine Sekunde dachten wir daran, welches Gewicht und welche Bedeutung die Worte »together – skupaj – gemeinsam« vier Jahre später bekommen würden. Die globale Gemeinschaft befindet sich in einer Ausnahmesituation und wir alle sehen und erleben täglich Situationen, die uns zeigen, dass es nur GEMEINSAM möglich sein wird den Corona-Virus in den Griff zu bekommen.

Der bekannte slowenische Dichter Srečko Kosovel schrieb einst: »Die letzte Wahrheit des Menschen ist der Sieg der Schönheit.« Diese Schönheit spiegelt sich in Zeiten wie diesen in unserem Zusammenhalt, der gegenseitiger Hilfe und der Liebe zum Mitmenschen wider. Gemeinsam werden wir es schaffen: gemeinsam einzigartig – skupaj enkratni – together unique!

Hintergrundinformationen:

Die EUROPEADA ist ein europäisches Großereignis, das den fairen Wettbewerb und die Begeisterung eines Sportfestes mit den Anliegen der autochthonen, nationalen Minderheiten verbindet. Die Begegnung und der Austausch der Minderheiten sowie die öffentliche Promotion stehen im Mittelpunkt. Die FUEN ist Veranstalter der EUROPEADA.

Nach der erfolgreichen dreifachen Durchführung der Fußballeuropameisterschaft der autochthonen, nationalen Minderheiten 2008 bei den Rätoromanen in Graubünden/Schweiz, 2012 bei den Lausitzer Sorben in Deutschland und 2016 bei den deutschsprachigen Südtirolern und den Ladinern in Südtirol/Italien, findet die 4. EUROPEADA 2021 in Kärnten/ Koroška bei den Kärntner Slowenen statt.   

Weitere Informationen über die EUROPEADA auf der offiziellen Website: www.europeada.eu

 

EUROPEADA bo poleti 2021

TOGETHER UNIQUE – SKUPAJ ENKRATNI – ZUSAMMEN EINZIGARTIG

Dragi športniki in športnice iz cele Evrope, spoštovani prijatelji in partnerji EUROPEADE!

Človeštvo se je v zadnjih dneh in tednih znašlo v izjemni in povsem nepričakovani situaciji. Naloga in odgovornost nas vseh je, da s skupnimi močmi preprečimo širitev virusa COVID-19 in tako zajezimo in premagamo omenjeno pandemijo..

Prireditelji EUROPEDE 2020, Federalistična unija evropskih narodnih skupnosti (FUEN) ter gostitelji prireditve so skupno odločili, da se evropsko nogometno prvenstvo avtohtonih narodnih skupnosti zaradi pandemije Corona-virusa preloži na poletje 2021. Zdravje in varnost vseh sodelujočih imata najvišjo prioriteto!

EUROPEADA se bo odvijala med 19. junijem 2021 in 27. junijem 2021 na Koroškem. Vse sodelujoče ekipe so o odločitvi že bile obveščene, organizatorji pa se trenutno intenzivno ukvarjajo s potrebnimi spremembami rezervacij nastanitev ter transporta sodelujočih moštev.

Odločitev preložitve EUROPEADE 2020 je skupaj s FUEN bila na podlagi številnih pogovorov in razprav dobro premišljena. Glavni argument pa je vsekakor dejstvo, da bi bilo v trenutnem stanju skrajno neodgovorno prirediti veledogodek evropskega merila, katerega bi se udeležilo nad tisoč aktivnih šortnikov in športnic ter mnogo navijačev. Tudi če bi se situacija do prvotnega datuma EUROPEADE izboljšala je odziv na trenutno situacijo v obliki preložitve dogodka edino pravilen in neobhodno potreben.

Priprave na EUROPEADO 2020 so v sodelovanju z našimi partnerji iz najrazličnejših področij potekale izjemno dobro. Še naprej se bomo prizadevali, da bodo te kooperacije tudi v bodoče plodovite in uspešne, kajti le tako bo EUROPEADA 2021 postala pisan, vesel in upa poln praznik jezikovne in kulturne raznolikosti Evrope.

Prvotno se je za turnir prijavilo skupno 24 moških in 7 ženskih ekip. 7 manjšin (nemška manjšina na južnem Tirolskem ter Ladinci iz Italije, Retoromani iz Švice, lužiški Srbi iz Nemčije, nemška manjšina v Rusiji, Okcitanci iz Francije ter koroški Slovenci iz Avstrije) sodelujejo tako pri moškem, kot tudi pri ženskem turnirju. 17 manjšin sodeluje samo pri moškem turnirju: Gradiščanski Hrvati iz Avstrije, Pomaki iz Bolgarije, danska manjšina in severni Frizijci iz Nemčije, nemška manjšina iz Danske, Romi, nemška manjšina iz Polske, Madžari in Aromuni iz Romunije, Hrvati iz Srbije, Cimbri in slovenska manjšina iz Italije, madžari iz Slovaške ter krimski Tatari.

Velika želja organizatorjev je, da se bodo vse prijavljene ekipe tudi naslednje leto prireditve lahko udeležile.

Ob pripravah na kandidaturo za EUROPEADO 2020 smo veliko in obširno razmišljali o primernem in vsebinsko močnem geslu, ki bi v zadostni meri zrcalil vsebine tega evropskega veledogodka, kot tudi raznolikost dežele Koroške in njenih prebivalcev. Nikakor pa se takrat nismo zavedali, kako težo in pomen bodo dobile besede »together – skupaj – gemeinsam« štiri leta kasneje. Svetovna skupnost je v izjemnem stanju in dnevna dogajanja nam dokazujejejo, da bomo le SKUPAJ lahko premagali nevarnosti Corona-virusa.

»Poslednja resnica človeka je zmaga lepote« je nekoč zapisal Srečko Kosovel. Ta lepota se trenutno zrcali v neskončni moči medsebojne pomoči, neomajni skupnosti človeštva in ljubezni do sočloveka. Skupaj nam bo uspelo: skupaj enkratni – geimeinsam einzigartig – together unique!

Okvirne informacije:

EUROPEADA je evropski veledogodek, ki povezuje pošteno tekmovanje in navdihujočo moč športnega dogodka s prizadevanji avtohtonih narodnih manjšin. V središču pripreditve so srečavanja in izmenjava med manjšinami ter javna pormocija le teh. Prireditelj EUROPEADE je Federalistična unija evropskih narodnih skupnosti (FUEN).

Potem, ko je bila EUROPEADA leta 2008 v gosteh pri Retoromanih v Graubündnu v Švici, leta 2012 pri Lužiških Srbih v Nemčiji in leta 2016 pri Ladincih in nemško govorečih južnih Tirolcih v Pustertalu in Gadertalu v Italiji, bo EUROPEADA 2021 potekala pri koroških Slovencih v Avstriji.

Dodatne informacije o EUROPEADI najdete na spletni strani: www.europeada.eu

 

Pressemitteilungen